NOTICE OF COUNCIL’S DRAFT BUDGET 2018

KERRY COUNTY COUNCIL

NOTICE OF COUNCIL’S DRAFT BUDGET 2018


Notice is hereby given that the Draft Budget of Kerry County Council for the local financial year ending on 31st day of December 2018 has been prepared and will be considered at Kerry County Council’s Budget Meeting to be held on 13th November 2017 at 10.30 a.m. in Áras an Chontae, Tralee. A copy of the Draft Budget has been deposited in the offices of Kerry County Council at Áras an Chontae, Tralee, and may be inspected free of charge by any member of the public at any time while the offices are open for normal official business. A copy of the Draft Budget will be supplied to persons requesting one at the price of €5.

 

COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ

FÓGRA MAIDIR LE DRÉACHT BHUISÉAD ÚDARÁIS ÁITIÚIL 2018


Tugtar fógra anseo go bhfuil Dréacht Bhuiséad Chomhairle Chontae Chiarraí don mbliain airgeadais dár críoch 31 Nollaig 2018 ullmhaithe agus go ndéanfaidh an Comhairle é a mheas ag Cruinniú Buiséad, 13 Samhain 2017, ag 10.30 r.n. in Áras an Chontae, Trá Lí. Tá cóipeanna den Dréacht Bhuiséad le fáil in oifigí na Comhairle in Áras an Chontae, Trá Lí. Is féidir le haon duine ón bpobal é a scrúdú saor in aisce, ag aon am le linn uaireanta gnó na n-oifigí. Is féidir cóip den Dréacht Bhuiséad a chur ar fáil d'éinne a dhéanann iarratas ar chostas €5.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie