Searmanas Bronnta Teastas Eorpach na Ghaeilge

Released: 12 September 2008

Bhronn Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Teastas na hEorpa sa Ghaeilge ar 26 dhuine d’fhoireann Chomhairle Contae Chiarraí in Áras an Chontae inniu – Dé hAoine 12ú Meán Fómhair 2008.

“Cuid lárnach iad na ranganna Gaeilge d’fhoireann na nÚdarás Áitiúil i gCiarraí agus muid ag treabhadh linn chun Seirbhísí Gaeilge a fhorbairt do phobal Chiarraí” adúirt Roibeard Ó hEartáin, Oifigeach Gaeilge na Comhairle.

Tá breis agus daichead duine den bhfoireann tar éis freastal ar ranganna Gaeilge TEG le dhá bhliain anuas mar chuid de Scéim Gaeilge na nÚdarás Áitiúil chun foireann a ullmhú chun Seirbhísí Gaeilge a sholáthar don bpobal.

Bronnadh Teastas ag trí leibhéal i mbliana agus b’í Anna Ní Ghallachair, Stiúrthóir Ionad na dTeangacha i Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, a dhein an bronnadh.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image