Temporary Closing of Roads - Dingle Adventure Race

Released: 18 May 2017

KERRY COUNTY COUNCIL

TEMPORARY CLOSING OF ROADS

SECTION 75 OF ROADS ACT 1993

Tugtar fógra anseo faoi réir Acht na mBóithre 1993, Alt 75, agus na Rialacha faoi Bóithre a Dhúnadh go Sealadach, 1994, go bhfuil Comhairle Contae Chiarraí ag moladh na bóithre, mar atá liostáilte thíos, a dhúnadh chun cabhrú le heagrú stáid rothaíochta rás‘Dingle Adventure Race’ ar an Sathairn, 10 Meitheamh 2017.

Notice is hereby given that in compliance with the Roads Act 1993, Section 75, and the Temporary Closing of Roads Regulations 1994, Kerry County Council is proposing to close the roads as detailed below in order to facilitate the holding of the cycle leg of the  on Saturday, 10 June 2017.

Bóthar na Conarach/ Conor Pass Road

Ó Crosaire Cill Mhóir viaí Carr Chlós An Chonair agus ag críochnú ag Crosaire an Mhuilinn i nDaingean Uí Chúis.( Bóthar uimh. R560)

From Kilmore Cross via Conor Pass Car Park and finishing at Dingle Mill Cross.  (Road No. R560)

Bóthar Dúnta ó :  8.45 r.n. go 10.30 r.n.

Road Closing Times from: 8.45 a.m. go 10.30 a.m.

agus

and

Mám Clasach

Ó Dhún Chaoin (Bóthar uimh. R559 / L5002) go Ard a Bhóthair via Mám Clasach

From Dunquin (Road No. R559 / L5002 to Ard a Bhóthair via Mám Clasach

Bóthar Dúnta ó :   9.45 r.n. go 2.30 i.n.

Road Closing Times from: 9.45 a.m. go 2.30 p.m.

Beidh malairt treo marcála go soiléir agus beidh bealaí rochtain ar fail do sheirbhísí Éigeandála.

Alternative routes will be clearly signposted and access will be provided for Emergency Services.

Ba choir d’aon duine ar mian leo cur in aghaidh an mholadh seo, sin a dhéanamh, i scríbhinn, leis an tOifigeach Riarcháin, An Roinn Oibriúcháin, Bonneagar Caipitiúil agus Sábháilteacht, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí, ní níos déanaí ná 5.00 i.n. ar an Máirt, 23 Bealtaine 2017.

Any person having an objection to this proposal should lodge same, in writing, with the Administrative Officer, Operations, Capital Infrastructure and Safety Department, Kerry County Council, County Buildings, Tralee, County Kerry not later than 5.00 p.m. on Tuesday, 23 May 2017.

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image