Conradh Infheistíochta €30m don soláthar uisce poiblí is mó i gCiarraí bronnta
roghnaithe chun tabhairt fén mór-uasghrádú ar Scéim Soláthair Uisce Chiarraí Láir.

An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014
Foirm, eolas etc.


all news

keyboard iconCruinnithe Comhairle

Clár ‘s Miontuairiscí more
 

your council imageDo Chomhairlese

Na Comhaltaí Áitiúla more
 

160 x 160 Dogs

Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí

Fón: (066) 718 3500 Email: info@kerrycoco.ie