Eolas do Chuairteoirí

Suite i gcúige Mumhan, in iar-dheisceart na tíre atá Ciarraí, nó An Ríocht, mar is fearr aithne air. Tá sé arBoat on Killlarney Lake an gcúigiú contae is mó in Éirinn, achar de 1,815 míle cearnach agus daonra 139,835 dar le Daonáireamh 2006.

 D’eolas léarscáil bunaithe téigh go atomik

Tá cuid de radharcra is deise in Éirinn i gCiarraí, gan a sárú le fáil… sléibhte maorga agus gleannta doimhne, talamh réidh mín cnocach réidh, locha agus aibhnte, portaigh, cósta garbh fada fairsing agus mórán oileáin ina measc Na Sceilg, Na Balscóidí agus Oileán Dairbhre.Tá na sléibhte is airde sa tír i gCiarraí, gach aon bheann os cionn 3,000 troigh, seachas dhá cheann, Corrán Tuathail ag 3,414 troigh ina measc.

Map of Ireland - highlighting KerrySa deisceart agus san iarthar is mó atá na sléibhte, agus móinteach is mó atá i lár agus tuaisceart an chontae. Aeráid bhog shéimh atá sa chontae le leibhéal ard báistí, 66 orlach sa bhliain ar meán, a bhuíochas sin do Shruth na Murascaille ón Atlantach Thuaidh agus tionchar na sléibhte, leibhéal báistí a chuireann go mór le na radharcanna iontacha sa chontae. Tá trí leithinis sa chontae rud a fhágann gurb aige atá an líne cósta is faide sa tír.

Go traidisiúnta, ‘sé Ciarraí príomhchontae turasóireachta na hÉireann, go príomhdha de bharr á áilleacht fisiciúil. Is é dúthaigh Chill Airne ceann de na ceantair is iomráití san Eoraip agus bíonn mórán turasóirí ag tarrac’ ar Chiarraí Theas maraon le leithinis Chorca Dhuibhne. Tá mórán áiseanna nua forbartha do na turasóirí go háirithe i dTrá Lí, ar nós Ionad na nGearaltach, Iarsmalann Chiarraí Muileann Gaoithe Chathair Uí Mhóráin agus Aquadome Thrá Lí.

Tá mórán tarraingtí eile á bhforbairt do thurasóirí in áiteanna éagsúla, rud a chuireann le tarraingtí sean-bhunaithe ar nós Tigh agus Ionad Léirithe Mucrois, Ardeaglais Ard Fhearta, Aireagal Ghallarais, Amharclann Shiamsa Tíre, Oidhreacht na Sceilge, Ionad an Bhlascaoid Mhór, Ionad Oidhreachta agus Smachtlann Tairbirt, Muiríne an Daingin agus An Domhan Fothoinn agus Uisceadán an Daingin, agus Na Beairicí i gCathair Saidhbhín.

Tá cúrsaí breatha gailf sa Chontae le Sean Chúrsa Baile an Bhuinnéanaigh ar cheann de na cúrsaí is fearr ar domhan taobh amuigh de Mheiciceá. Tá cúrsaí leis i gCill Áirne, An Chorráin, Barrow mar aon le deich gcúrsa eile scaipthe ar fud an chontae.Ballybunion Golf Course

Mar mhalairt ar ghailf tá go leor bealaí siúlóide fan Kerry Way agus Slí Chorca Dhuibhne chomh maith le mórán turais suimiúla eile.Is é an turasóireacht an tionscadal is mó anois le breis is 1.7 m cuairteoir sa bhliain ag tabhairt turas ar an gcontae agus súil leis an uimhir sin a ardach go dtí 2.2m faoi 1998, as a mbeadh súil le teacht isteach de £250m, ag cruthú 10,000 post.

Traidisiún na Litríochta: As Lios Tuathail i dTuaisceart an Chontae a shíolraigh scríbhneoirí/ údáir iomráiteacha mar John B. Keane; Brendan Kennelly; George Fitzmaurice; Bryan MacMahon agus Maurice Walsh. Tugtar traidisiún na litríochta ar aghaidh trí Féile Sheachtain na Scríbhneoirí a cuireadh ar bun don chéad uair i 1971. Tá dlúthcheangal leis ag an gContae leis an Tionscadal Scannánaíochta Idirnáisiúnta. Deineadh scannánaíocht ar roinnt scannán mór le rá, go háirithe timpeall leithinis an Daingin. Ar na ceanna is iomráití tá 'Ryan's Daughter' agus 'Far and Away'. Tá scannáin déanta bunaithe ar shaothair scríbhneoirí móra le rá an Chontae leis, leithéidí 'The Quite Man' le Maurice Walsh agus 'The Field' le John B. Keane.

SceneryTá an fheirmeoireacht fíor thábhachtach d'eacnamaíocht an chontae, feirmeacha bheaga déiríochta don chuid is mó. Tá tuairim is 5,000 feirmeoir déiríochta againn le tréada de 24 bó ar an meán, a thálann tuairim is 800 galún bainne an bó. Táiltear tuairim is 100milliún galún bainne sa bhliain. Cruthaíonn próiseáil an bhia mórán fostaíochta sa chontae le Kerry Group Plc ar cheann de na mór chomhlachtaí idirnáisiúnta próiseála bia. Timpeall 500,000 caora atá ar fheirmeacha an chontae, agus déantar beagán curaíochta sa chuid ó thuaidh.

Tá tábhacht le tionscal na déantúsaíochta ó thaobh forbartha eacnamaíochta agus cruthú fostaíochta. Tá na comhlachtaí seo lonnaithe sna bailte móra mar Trá Lí, Cill Áirne, Lios Tuathail, Oileán Ciarraí, Cill Orglan. Clúdaíonn tionscal na déantuasaíochta tuairim is 17% de lucht saothair an chontae agus borradh nach beag ag teacht ar fhiontair bheaga mar fhoinsí fostaíochta. Tá fás as cuimse ar thionscal na foraoiseachta le níos mó ná 25,000 hectair faoi fhás cheana féin. Is ar thailte phríobháideacha atá timpeall 5,000 de seo agus an chuid eile forbartha ag Coillte.

Tionscal eile go bhfuil chomh maith tábhacht leis is ea tionscal na hiascaireachta agus na mara, atá ag fás go mór faoi láthair. Tá An Daingean, Oileán Dhairbhre, Fianait, Na Machairí, An Cromán agus An Neidín i measc na 25 cuan sa tír is mó a thugann iasc i dtír. Le £5,000,000 infheistíochta, tá forbairt thar na bearta déanta ar chuan an Daingin le blianta anuas. Tá an cuan ainmnithe mar cheann de Cuanta Náisiúnta Iascaireachta i bPlean Forbartha Cuanta an Rialtais.

Ciarraí - dosháraithe ó thaobh saibhreas cultúrtha, oidhreachta, tírdhreacha agus áiseanna. Tá mealladh ann do mhuintir na háite agus cuairteoirí araon agus caighdeán saoil nach bhfuil a sharú ar fáil aon áit eile ar domhan. Tá Comhairle Contae Chiarraí go hiomlán tiomanta le áiseanna an chontae a fhorbairt agus a fheabhsú do mhuintir an chontae, dóibh siúd a oibríonn sa chontae nó dóibh siúd a thugann turas ar an gcontae.Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image