Fógra fé Leabhair Rátaí na Comhairle a bheith ar fáil le hIniúchadh. (13 Feabhra 2009)

Clár Toghthóirí 2009/2010 (13 Feabhra 2009)

Mholta na dTeaghaisí - Baile Uí Bhaoithín (12 Márta 2009)

Fógra Toghchánaíochta (23 Aibreán 2009)

Ordú Luasteorann Oibreacha Bóthair - Ínse (07 Bealtaine 2009)

Síntiúis Pholaitiúil/Teorainn Caiteachais (07 Bealtaine 2009)

Bóthar Faoiseamh Inmhéanach An Daingin (21 Bealtaine 2009)

Bóithre a dhúnadh go sealadh (07 Bealtaine 2009)

Crainn, Díoga agus Fálta le hais an Bhóthair (07 Meán Fómhair 2009)

Comhchainteanna Poblí - Muing na Meannán (10 Meán Fómhair 2009)

Dréachtchlár na dToghthóirí (29 Deireadh Fómhair 2009)

Fógra d’Éagsúlú Molta Uimh. 1 i leith Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2009 - 20 (29 Deireadh Fómhair 2009)

Foilsiú Fógra Tosaithe Iniúchóireachta (05 Samhain 2009)

Fógra gur ullmhaíodh Leasuithe i leith Dréacht-Phlean Ceantair Áitiúil Limistéar (29 Deireadh Fómhair 2009)

Deontais le haghaidh Struchtúir Chosanta a Chaomhnú (04 Feabhra 2010)

Leasuithe i leith Dréacht-Phlean Ceantair Áitiúil Limistéar Feidhme Neidin (25 Feabhra 2010)

Scéim na nEalaíontóirí Scoile agus Sparánachtaí d’Ealaíontóirí Aonair 2010 (25 Feabhra 2010)

Fogra Faoi Lá Oscailte ar Dhréachtphlean Áitiúil do Cheantar Feidhme Cill Orglan (25 Feabhra 2010)

Siúintis Phoibí - Freagrachtaí do Baill Údaráis Áitiúla (11 Feabhra 2010)

d’Éagsúlú Molta Uimh. 2 i leith Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2009 - 2015 (25 Feabhra 2010)

Dréachtphlean Limistéir Áitiúil do Limistéar Feidhme Cill Orglan (11 Feabhra 2010)

Le Díol - An sean leithreas poiblí Cearnóg Theas, Snaidhm, Co. Chiarraí (09 Aibreán 2010)

Clár Toghthóirí 2010/2011 (18 Feabhra 2010)

Fógra d’Éagsúlú Molta Uimh. 3 i leith Plean Forbartha Chontae Chiarraí (02 Meitheamh 2010)

Leasuithe i leith Dréacht-Phlean Ceantair Áitiúil Limistéar Feidhme Neidin (02 Meitheamh 2010)

Fógra faoi Dréacht Plean Bainistiú brúscair do Chontae Chiarraí a bheith ullmhai (13 Bealtaine 2010)

Ordú Luasteorann Oibreacha Bóthair - Ínse (17 Meitheamh 2010)

Cuid XI - Scragán (16 Deireadh Fómhair 2009)

Cuid XI - An Cromán (16 Deireadh Fómhair 2009)

Ag glaoch ar Lucht Ceoil go léir (11 Samhain 2010)

Fógra fé Leabhair Rátaí na Comhairle a bheith ar fáil le hIniúchadh (24 Feabhra 2011)

Comhairliúchán Phoiblí - Breanlee, Glencar (07 Iúil 2011)

Foilsiú Fógra Tosaithe Iniúchóireachta (16 Samhain 2011)

Alt 261A: Cúrsaí Breise maidir le Rialú Cairéal (13 Nollaig 2011)

Uaireannta Oscailte/Dúnta don Ionad Dramhióla agus na hIonaid Aistríuchaín Bhrús (01 Aibreán 2010)

Tairscint ar Oibreacha Sibhialta (19 Lúnasa 2010)

Oifig Ealaíon foirmeacha 2011 (28 Eanáir 2011)

Beidh Lá Oscailte - An Daingean FA LAP (27 Eanáir 2012)

Comhairliúchán Phoiblí - Baile an Fheirtéaraigh (03 Samhain 2011)

Taispeáint Poiblí do Ailíniú Bóthar is Dealraithí a Roghnófar. (08 Meán Fómhair 2011)

Comhairliúchán Phoiblí - Bailte Fearainn An Ré (04 Lúnasa 2011)

2011 Dréacht Fodhlithe do rialú na gCuanta Sceidealaithe i gCo. Chiarraí (21 Iúil 2011)

Comhairliúchán Phoiblí - Fossa (21 Aibreán 2011)

Comhairliúchán Phoiblí - Abhainn an Scáil (07 Aibreán 2011)

Fógra na nAthruithe Glactha Chuig Plean Forbarth Contae Chiarraí 2009-2015 (14 Eanáir 2011)

Foilsiú Fógra Tosaithe Iniúchóireachta (26 Deireadh Fómhair 2010)

Dréachtchlár na dToghthóirí (04 Samhain 2010)

Dréacht-Scéim Ranníocaíochta Forbartha 2011 (08 Nollaig 2010)

Fógra Maidir le Dréacht Bhuiséad Údarais Áitiúil 2011 (04 Eanáir 2011)

Comhairliúchán Phoiblí - Doonard Lower and Tieraclea Lower (21 Márta 2011)

Fórga ráta a bheith déanta (25 Márta 2011)

Comhairliúchán Phoiblí (07 Aibreán 2011)

Fógra d'úinéirí agus áititheoirí talún - Crainn, Díoga,Fálta le hais an Bhóthair (08 Meán Fómhair 2011)

Treoir don Phobail a bhfuil Soláthar Uisce Neamh-Rialaithe acu. (30 Meán Fómhair 2010)

Tús Iniúchóireacht a Fhógairt (19 Aibreán 2012)

Acht Toghcháin Áitiúil 1999 (Nochtadh Síntiúis agus Caitheachas) (10 Feabhra 2012)

Fógra Ráta a bheith déanta (16 Márta 2012)

Fógra fé Leabhair Rátaí na Comhairle a bheith ar fáil le hIniúchadh (16 Feabhra 2012)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image