Clár Toghthóirí 2009/2010

Released: 13 Feabhra 2009

Tugtar fógra anseo go bhfuil Clár Toghthóirí do Chontae Chiarraí don mbliain 2009/2010 do thoghcháin Dála, Tionól na hEorpa, Rialtas Áitiúil, Uachtarántachta agus Reifreann, foilsithe agus ar fáil lena iniúchadh ag Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí le linn uaireanta oscailte oifige.

Is féidir cuid den gClár i leith Aonaid Bhótaíochta ina gceantair a iniúchadh ag Oifig an Phoist, Stáisiún na nGardaí, Leabharlanna, Tithe Cúirte, Comhairlí Baile agus Oifigí Ceantair na Comhairle Contae.

Mura bhfuil tú ar Chlár Thoghthóirí 2009/2010 is féidir le guth a chaitheamh, má tá tú, ar iarratas, san áireamh i bhForlíonadh an Chláir.

Lena bheith san áireamh sa bhForlíonadh, ní mór duit:

(a) a bheith 18 bliana d'aois.
(b) a bheith i do ghnáth áitritheoir ag an seoladh ag ar mian leat a bheith cláraithe.
(c) Gan a bheith cláraithe cheana féin mar thoghthóir (ach amháin i gcás seoladh athraithe)*.

*Má tá tú ar Chlár na dToghthóirí agus go bhfuil tú tar éis seoladh a athrú ó dháilcheantar amháin go dáilcheantar eile, nó taobh istigh de dháilcheantar (ceantar difriúil toghchánaíochta áitiúil), is féidir leat leis iarratas a dhéanamh ar chlárú sa bhforlíonadh. Tá foirm ar leith ar fáil ó do údarás áitiúil do seo.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh le bheith san áireamh sa bhForlíonadh tríd an Fhoirm Glas (RFA2) a líonadh. Tá seo ar fáil áit a bhfuil an Clár ar oscailt lena iniúchadh. Is féidir é a sheoladh nó a thabhairt isteach go dtí an Údárás Cláraithe thíos.

Gn?tha? Corpar?ideacha, An Rannóg Díol?ine, Seomra 221, Áras an Chontae, Trá Lí. Telef?n - 1800 245380 / 066 7183531.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image