Mholta na dTeaghaisí - Baile Uí Bhaoithín

Released: 12 Márta 2009

COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ
RIALACHÁIN PLEANÁLA & FORBARTHA 2001
COMHAIRLE POIBLÍ AR THÓGÁIL MHOLTA NA dTEAGHAISÍ

De bhun riachtanas Cuid 8 de na Rialacháin Pleanála agus Forbartha 2001, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé i gceist ag Comhairle Contae Chiarraí dul i mbun na bhforbairtí, a bhfuil sonraí orthu leagtha amach sa Sceideal anseo thíos.

Beidh pleananna agus sonraí na bhforbairtí molta ar fáil le himscrúdú sa Rannóg Tithíochta, Seomra 36, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí ó 9 a.m. go 5 p.m. gach lá ar a mbeidh na hoifigí réamhráite ar oscailt d’idirbheartaíocht ghnó, ón Déardaoin, 12ú Márta, 2009 go Déardaoin, 9ú Aibreán 2009.

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí maidir leis na forbairtí molta, ag déileáil le pleanáil
agus forbairt chuí an cheantair ina mbeadh an fhorbairt suite, a dhéanamh i scríbhinn chuig an Rannóg Tithíochta, Seomra 36, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, roimh 5 p.m. Dé Luain, 27ú Aibreán 2009


SCHEDULE/SCEIDEAL

TigínTuaithe Singil le háiseanna cuí cóireála eisiltigh sa láthair seo a leanas:

Baile Uí Bhaoithín, Baile an Fheirtéaraigh, Contae Chiarraí.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image