Ordú Luasteorann Oibreacha Bóthair - Ínse

Released: 07 Bealtaine 2009

ORDÚ LUASTEORANN OIBREACHA BÓTHAIR
An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2004

Dé réir Roinn a 10 den’ Acht Bóthar 2004, tugtar fógra leis seo go bhfuil Ordú Teorainn Luais Oibreacha Bóthair déanta ar chuid de Bhóthar Ínse, i mBailte Fearainn , Brackloon agus Ínse Thiar, Co. Chiarraí, ar mhaithe le Sábháilteacht  Bóithre, de bharr an Scéim Feabhsúcháin Bóthar ar an R561
‘Sé an Teorainn Luais a bheidh i bhfeidhm ná 50 km/s.u.

Beidh an teorainn luais sealadach seo i bhfeidhm ón nDéardaoin, 7 ú Bealtaine 2009 go dtí an nDeardaoin an 6ú Bealtaine 2010 (an dá dháta san áireamh.)

Beidh na comharthaithe Teorainn Luais  sealadach 50km/s.u. ins na hionaid seo leanas:

An chéad comhartha sealadach Luais do’n R561 le bheith suite 1.5 km ar an dtaobh thiar do Bhaile Ínse thart ar 625m lena ghabhal leis an L-12133.

An dara comhartha sealadach Luais do’n L-12133 le bheite suite óna ghabhal leis an R-561 thart ar 235m ar an dtaobh thoir thuaidh.

Tabharfar aird ar aon aighneacht a déantar i scríbhinn go Charlie Ó’ Suilleabháin, Stiúrthóir Seirbhíse, Roinn Bóthar, Iompar agus Sábháilteacht, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí maidir leis an ordú Luas Teorann Oibreacha Bóthair seo.

Siniú:Gearóid Ó Briain
Feidhmeannach Sinsearach Gníomhach,
Gnóthaí Corparáideacha

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image