Fógra Toghchánaíochta

Released: 23 Aibreán 2009

Beidh na toghcháin áitiúla do Chomhairle Contae Chiarraí á reáchtáil go luath chun Comhairleoirí a thoghadh sna toghcheantar seo leanas - An Daingean, Cill Airne, Cill Orglan, Lios Tuathail agus Trá Lí. Is féidir páipéir ainmniúcháin a fháil ón seoladh thíos le linn gnáth uaireanta oifige.

Is féidir le duine é/í féin a ainmniú mar iarrthóir nó is féidir le toghthóir i dtoghcheantar an iarrthóra, sin a dhéanamh le cead an iarrthóra.

Ní mór don iarrthóir Teastas Ceangail Pholaitiúil a chur chugamsa in éineacht leis bPaipéar Ainmniúcháin más iarrthóir ó pháirtí polaitiúil cláraithe é/í.

Mura bhfuil teastas ar fáil, ní mór don iarrthóir….
• Aontú a fháil ó 15 toghthóir atá cláraithe i dtoghcheantar an iarrthóra i bhfoirm dearbhú reachtúil (tá foirmeacha ar fáil uaimse nó ón Údarás Clárúcháin) nó
• Iarlais €100 a íoc d’iarrthóirí don gComhairle Contae (is féidir seo a dhéanamh ar son an iarrthóra)
…agus sin a dhéanamh roimh an dáta deiridh do na hainmniúcháin.

Tá sonraí na riachtanas seo leagtha amach san Acht Toghcháin (Leasaithe) 2009.

Is é meán lae, an 16 Bealtaine 2009, an dáta deiridh do na hainmniúcháin.

Is féidir leis an iarrthóir, nó a m(h)óltóir, páipéir ainmniúcháin a thabhairt dom le lámh agus mé san oifig idir a 10.00rn ar an 9 Bealtaine 2009 agus meán lae ar an lá dáta deiridh do na hainmniúcháin.

Tá dlite orm a bheith i láthair le glacadh le hainmniúcháin
idir 10.00rn ‘s 12.00in agus idir 2.00in ‘s 5.00in ar an 15 Bealtaine 2009
agus idir 10.00rn ‘s 12.00in ar an 16 Bealtaine 2009.

Má bhíonn toghchán, is ar an 5 Meitheamh 2009, idir 7.00rn agus 10.00in a bheidh an vótáil.

Ceann Comhairimh Mr. John Flynn
Seoladh: Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí.
Dáta /Date:   30 Aibreán 2009

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image