Bóithre a dhúnadh go sealadh

Released: 07 Bealtaine 2009

COMHAIRLE  CONTAE  CHIARRAÍ
BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADH
ALT 75 DEN ACT BÓITHRE 1993

Tugtar fógra anseo faoi réir Acht na mBóithre 1993, Alt 75, agus na Rialacha faoi Bóithre a Dhúnadh go Sealadach, 1994, go bhfuil Comhairle Contae Chiarraí ag moladh na sráideanna, mar atá liostáilte thíos, a dhúnadh chun cabhrú le heagrú Marathon An Daingean 2009 ar an Satharn, 12 Meán Fómhair 2009.

8:45am to 9:15am
Ó Sráid na Trá (Gabhal R559 go N86) go Crosaire Baile an Mhuilinn, crosaire Steve Kelliher go h-áitiúil (Gabhal R559 go R559)

8:45am to 10:30am
Ó Crosaire Baile an Mhuilinn, Crosaire Steve Kelleher go h-áitiúil (Gabhal R559 le R559)go Crosaire an tSaoirsigh (Gabhal R559 le L5003)


9:15am to 12:30pm
Ó Crosaire an tSaoirsigh (Gabhal R559 le L5003) go Crosaire Kruger (Gabhal R559 le L8047)

10:00am to 1:30pm
Ó Crosaire Kruger (Gabhal R559 le L8047) go Crosaire Bhric (Gabhal R559 le L8033)

10:30am to 3:30pm
Ó Crosaire Bhric (Gabhal R559 le L8033) go Crosaire Chathair Deargáin Thoir (Gabhal R559 le L12039) go Crosaire Chathair Deargáin Thiar (Gabhal L12039 le R559)go Crosaire Bhaile an Mhuilinn, ar a nglaotar Crosaire Steve Kelleher go h-áitiúil (Gabhal R559 le R559)

Ba chóir d’aon duine ar mian leo cur in aghaidh an mholadh seo sin a dhéanamh leis an tOifigeach Riaracháin, An Roinn Bóithre agus Iompair, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí, ní níos déanaí ná 5.00pm ar an gCéadaoin, 13 Bealtaine, 2009.
                                                                                        

Siniú: Gearóid Ó Briain
Feidhmeannach Sinsearach Gníomhach
Gnóthaí Corparáideacha

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image