Comhchainteanna Poblí - Muing na Meannán

Released: 10 Meán Fómhair 2009

An Tacht um Pleanáil agus Forbairt 2000 / Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 / Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2006
Comhchainteanna Poblí 


Fógra poiblí mar Chomhlíonadh ar Chuid XI den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, mar a leagtar síos i gCuid 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 agus Airteagail 17 go dtí 19 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2006.

De bhun na riachtanas thuas, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Chiarraí tabhairt fén bhforbairt, mar atá sonraithe thíos:-

(i) Suíomh/ Baile Fearainn nó Seoladh Poist den bhForbairt atá molta: Muing na Meannán, Trá Lí, Co. Chiarraí.

(ii)Nádúr agus méid na nOibreacha atá molta: Moltar Ionad Áise d’Úsáid Gáis 20m x 20m a thógáil laistigh den líonadh talún ag Muing na Meannán chun leictreachas a ghiniúint ón ngás a bhaileofar ón líonadh talún. San Ionad Áise bheadh: inneall gáis líonta talún 1MW, ceardlann agus áiseanna stórála in dhá choimeádán 20 troigh, claochladán aibhléise, dhá choimeádán stórála 3000L imfhálaithe d’ola bealaithe le leac tancaeir chun iad a athlíonadh agus idircheapóir ola gaolta.

(iii) Tá Pleananna agus Sonraí na forbartha molta ar fáil le hiniúchadh le linn gnáth-amanna oifige, idir na dátaí atá luaite, sna háiteanna seo leanas:-
Beidh comhairleoir ar fáil chun na pleananna agus sonraí a mhíniú duit ach glaoch ar (066) 7162000 agus coinne a dhéanamh.idir na dátaí:
10 Meán Fómhair agus 22 Deireadh Fómhair 2009 Roinn na Seirbhísí Comhshaoil, Comhairle Contae Chiarraí, Sr. na Mainge, Trá Lí, Co. Chiarraí, agus Láithreán Líonta Mhuing na Meannán, Trá Lí, Co. Chiarraí.

(iv) Maidir leis an bhforbairt molta, is féidir Aighneachtaí agus Tuairimí a bhaineann le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe i limistéar na forbartha a chur i scríbhinn:- Go dtí; An tOifigeach Riarachán, Seirbhisí Comhshaoil, Sráid na Mainge, Trá Lí, Co. Chiarraí. Caithfidh sé bheith istigh róimh 5.00in ar an 5ú Mí na Samhna, 2009

Síniú: Gearóid Ó Briain
Feidhmeannach Sinsearach Gníomhach
Gnóthaí Corparáideacha

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image