Dréachtchlár na dToghthóirí

Released: 29 Deireadh Fómhair 2009

Tugtar fógra anseo go bhfuil Dréachtchlár na dToghthóirí Dála, Tionól na hEorpa, Toghthóirí Uachtárántachta, Reifrinn agus Rialtas Áitiúil do Chontae Chiarraí don bhliain 2010/2011 foilsithe agus ar fáil lena scrúdú ag Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí ó Luan go hAoine 9.00rn - 5.00in.

Is féidir páirt de na dréachtchlár i leith Ceantair Vótaíochta ina dtimpeallacht a scrúdú in Oifigí Poist, Stáisiún Gardaí, Leabharlanna, Tithe Cúirte, Oifigí Comhairlí Baile agus Oifigí Comhairle Contae.

Moltar don bpobal Dréachtchlár na dToghthóirí a scrúdú  ag na láithreacha thuasluaite nó ar www.checktheregister.ie agus mura bhfuil a n-ainm air, nó má tá sé mí cheart, ba chóir dóibh scríobh go dtí an Roinn Seirbhísí Corparáideach, Comhairle Contae Chiarraí, Seomra 221, Áras an Chontae, Trá Lí, nó r-phost register@kerrycoco.ie roimh 25 Samhain 2009, an dáta deiridh a glacfar le comhfhreagras.

Tabhair fé ndeara go bhfuil Vóta Poist ar fáil do chatagóirí speisialta toghthóirí.
Comhairlítear do dhaoine teagmháil a dhéanamh le Roinn Seirbhísí Corparáideacha chun eolas breise a fháil.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image