Foilsiú Fógra Tosaithe Iniúchóireachta

Released: 05 Samhain 2009

Tugtar fógra anseo go mbeidh iniúchóireacht cuntais Chomhairle Contae Chiarraí don mbliain airgeadais dár críoch 31ú lá de Nollaig 2008, ag tosnú ag Ms. Marita Gonsalves, Iniúchóir Rialtas Áitiúil, ar an 12ú lá de Mí na Samhna 2009.  Éistfidh an Iniúchóir Rialtas Áitiúil le haon chur i gcoinne d'aon ghné sna cuntais luite le linn na
h-iniúchóireachta.

Ba chóir aon chur i gcoinne molta a dhéanamh i scríbhinn, ag tabhairt sonraí agus cúiseanna a bhfuiltear á dhéanamh, go dtí Ms. Marita Gonsalves, ag Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí, taobh istigh de 10 lá de thosnú na hiniúchóireachta.  Beidh na cuntais oscailte d'éinne lena scrúdú, ar feadh seacht lá sula dtosaíonn an iniúchóireacht, le linn uaireanta oifige.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image