Deontais le haghaidh Struchtúir Chosanta a Chaomhnú

Released: 04 Feabhra 2010

Déanfaidh Comhairle Contae Chiarraí scéim deontais do caomhnaithe do Struchtúir Chosanta a riaradh in 2010.

Is é aidhm na scéime ná cabhrú le h-úinéirí Struchtúir (Liostáilte) Caomhnaithe, obair a dhéanamh le struchtúr na bhfoirgneamh a chosaint.

I measc na n-oibreacha a cháileodh bheadh:
a) Oibreacha riachtanach le daingne an struchtúir/cuid de, a a chinntiú;
b) Oibreacha leis an struchtúr a shíondhíonadh nó a thaisdhíonadh;
c) Oibreacha riachtanach le fallaí seachtracha nó gnéithe inmheánacha a shocrú nó a chaomhnú;
d) Oibreacha caomhnaithe sealadacha, mar a bhfuil sé riachtanach an struchtúr a chosaint ó dhainséar láithreach.

Níl gnáth chothabháil, athraithe nó feabhsúcháin san áireamh sa sceim.

Is féidir eolas agus sonraí na scéime a fháil le Noelle O’Connor ón Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí. Guthán: (066) 7161801. Tá an teolas le fáil freisin ar shúiomh idirlin Chomhairle Contae Chiarraí www.kerrycoco.ie


De hAoine 5th Márta an dáta deiridh a glacfadh le foirmeacha iarratais.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image