Dréachtphlean Limistéir Áitiúil do Limistéar Feidhme Cill Orglan

Released: 11 Feabhra 2010

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 - 2007 (mar a leasaíodh)

Tugtar fógra leis seo gur ullmhaigh Comhairle Contae Chiarraí, de réir fhorálacha Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú ag an Acht um Pleanáil & Forbairt (Leasú) 2002), Dréachtphlean Ceantair Áitiúil do na Lonnaíochtaí agus don Cheantar Tuaithe i gCeantar Feidhme CILL ORGLAN.  Is iad na lonnaíochtaí atá luaite sa Dréachtphlean ná iad seo:-

Cill Orglan  
Gleann Beithe  
An Cromán
Gleann Charthaigh 
Cill Ghobnait  
Ros Beithe

Gabhann Tuarascáil ar an gComhshaol, a ullmhaíodh de réir Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2004 (Measúnú Straitéiseach Timpeallachta) agus Measúnú Treorach Gnáthóige, leis an Dréachtphlean Ceantair Áitiúil do Cheantar Feidhme Cill Orglan.

Is féidir cóipeanna den Dréachtphlean Ceantair Áitiúil do Cheantar Feidhme Cill Orglan, an Tuarascáil Timpeallachta agus an Measúnú Treorach Gnáthóige a scrúdú sna hionaid ar an liosta thíos, le linn gnáth-uaireanta oifige, ó Chéadaoin 10 Feabhra 2010  go Déardaoin 25 Márta 2010:-

• An Roinn Pleanála, Seomra 13, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, An Ráth Teas, Trá Lí.
• Oifigí Chomhairle Contae Chiarraí, An Leabharlann, Cill Orglan

Agus is féidir iad a scrúdú chomh maith ar shuíomh idirlín Chomhairle Contae Chiarraí www.kerrycoco.ie

Is féidir cóipeanna den Dréachtphlean Ceantair Áitiúil do Cheantar Feidhme Cill Orglan, an Tuarascáil Timpeallachta agus an Measúnú Treorach Gnáthóige a cheannach ag oifigí na Roinne Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí (Fón: 066-7161801).

Is cóir tuairimí agus aighneachtaí maidir leis an bPlean, Tuarascáil ar an gComhshaol agus Measúnú Treorach Gnáthóige atá molta a chur i scríbhinn go dtí:
Noelle O’Connor, An tAonad Polasaí Pleanála, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, marcáilte 'Aighneacht maidir le: Dréachtphlean Ceantair Áitiúil do Cheantar Feidhme Cill Orglan.

Is gá tuairimí agus aighneachtaí a bheith istigh roimh 4.00 p.m. Déardaoin 25 Márta  agus cuirfear san áireamh iad sula ndéanfar an plean.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image