Fogra Faoi Lá Oscailte ar Dhréachtphlean Áitiúil do Cheantar Feidhme Cill Orglan

Released: 25 Feabhra 2010

NA hACHTANNA UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000 – 2007 (leasaithe)

FÓGRA FAOI LÁ OSCAILTE  AR DHRÉACHTPHLEAN  ÁITIÚIL
DO CHEANTAR FEIDHME CILL ORGLAN

Beidh Lá Oscailte ag Comhairle Contae Chiarraí don phobal ar an Dréachtphlean Áitiúil do Cheantar Feidhme CILL ORGLAN,  ina bhfuil na lonnaíochtaí agus ceantair tuaithe seo leanas:-

Cill Orglan  
Gleann Beithe  
An Cromán
Gleann Charthaigh 
Cill Ghobnait  
Ros Beithe

Beidh an lá oscailte ar siúl san áit seo a leanas:-
Oifigi Chomhairle Contae Chiarraí
Ionad Seirbhísí Limistéar Cill Orglan
Áit Leabharlann
Cill Orglan


Déardaoin, 4 Márta, 2010  ó  11.00 r.n. go 5.00 i.n. Beidh baill foirne ó Roinn Pleanála Chomhairle Contae Chiarraí i láthair le ceisteanna a fhreagairt agus aighneachtaí a ghlacadh ón bpobal.


Sínithe:-
M. Mac Mathúna
Stiúrthóir Seirbhísí,
Pleanáil agus Forbairt Inbhuanaithe.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image