d’Éagsúlú Molta Uimh. 2 i leith Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2009 - 2015

Released: 25 Feabhra 2010

Tugtar fógra leis seo go bhfuil éagsúlú de Phlean Forbartha an Chontae ullmhaithe ag Comhairle Contae Chiarraí faoi réir fhorálacha an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú ag an Acht um Pleanáil & Forbairt (arna Leasú) 2002.

1. An chúis atá leis an éagsúlú molta ná chun na forálacha de chuid Plean Ceantair Áitiúil Limistéar Feidhme Neidin 2010-2016 a ionchorprú agus chun leasú a dhéanamh ar chriosú na dtailte ag agus in aice láimhe leis na lonnaíochtaí seo a leanas d’fhonn forálacha an phlean a léiriú:-

An Bunán  
Cill Gharbháin  
An Teampall Nua
An Neidín  
An Láithreach  
Tuath Ó Siosta

2. Leasaíonn an tÉagsúlú seo an criosú eiseach laistigh de na lonnaíochtaí seo agus na ceantair tuaithe chomhtheagmhálacha.

3. I dteannta leis an Éagsúlú molta tá Tuarascáil Chomhshaoil atáthar tar éis a ullmhú faoi réir na  Rialachán um Pleanáil agus Forbairt (Measúnú Comhshaoil Straitéiseach) 2004 agus Measúnú Threoir Gnáthóga chomh maith.

Is féidir iniúchadh a dhéanamh ar chóipeanna den Éagsúlú Molta, an Tuarascáil Chomhshaoil agus an Measúnú Threoir Gnáthóga sna háiteanna atá liostaithe anseo thíos, le linn gnáth-uaireanta oifige ón, Ceadaoin 24 Feabhra 2010  go dtí an Deardaoin 25 Marta 2010 :- leis na dátaí sin san áireamh,

• Seomra 13, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí
• Oifigí Chomhairle Contae Chiarraí, Ionad Seirbhísí Limistéar Neidin, An Leabharlann, An Neidin

agus tá siad ar fáil le hiniúchadh chomh maith ar shuíomh gréasáin Chomhairle Contae Chiarraí www.kerrycoco.ie

Is féidir cóipeanna den Éagsúlú Molta, an Tuarascáil Chomhshaoil agus an Measúnú Threoir Gnáthóga a cheannach ag oifigí na Roinne Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, (Teil 066-7161801).

Ba cheart tuairimí agus aighneachtaí maidir leis an Éagsúlú Molta, an Tuarascáil Chomhshaoil agus / nó an Measúnú Threoir Gnáthóga a dhéanamh i scríbhinn agus a sheoladh chuig;

Noelle O’Connor, Aonad Polasaí Pleanála, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí agus iad marcáilte 'Aighneacht / Tuairimí ar – Éagsúlú Molta Uimh. 2 i leith Plean Forbartha an Chontae 2009-2015

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image