Ordú Luasteorann Oibreacha Bóthair - Ínse

Released: 17 Meitheamh 2010

COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ ORDÚ LUASTEORANN OIBREACHA BÓTHAIR
An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2004

Dé réir Roinn a 10 den’ Acht Bóthar 2004, tugtar fógra leis seo go bhfuil Ordú Teorainn Luais  Oibreacha Bóthair déanta ar chuid de Bhóthar Ínse, i mBailte Fearainn , Brackloon agus Ínse Thiar, Co. Chiarraí, ar mhaithe le Sábháilteacht  Bóithre, de bharr an Scéim Feabhsúcháin Bóthar ar an R561.

‘Sé an Teorainn Luais a bheidh i bhfeidhm ná 50 km/s.u.

Beidh an teorainn luais sealadach seo i bhfeidhm ón nDéardaoin, 17ú Meitheamh, 2010 go dtí an nDeardaoin, an 16ú Meitheamh, 2011 (an dá dháta san áireamh).

Beidh na comharthaithe Teorainn Luais  sealadach 50km/s.u. ins na hionaid seo leanas:-

An chéad comhartha sealadach Luais do’n R561 le bheith suite 1.5 km ar an dtaobh thiar do Bhaile Ínse thart ar 625m lena ghabhal leis an L12133.

An dara comhartha sealadach Luais do’n L12133 le bheite suite óna ghabhal leis an R561 thart ar 235m ar an dtaobh thoir thuaidh.

Tabharfar aird ar aon aighneacht a déantar i scríbhinn go Cathal Ó’ Súileabháin, Stiúrthóir Seirbhíse, Roinn Bóthar, Iompar agus Sábháilteacht, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí maidir leis an ordú Luas Teorann Oibreacha Bóthair seo.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image