Tairscint ar Oibreacha Sibhialta

Released: 19 Lúnasa 2010

GRÚPSCÉIM SOLÁTHAIR UISCE TUATH Ó SIOSTA
GRÉASÁN NUA SOLÁTHAIR UISCE A THÓGAINT
TAIRISCINT AR OIBREACHA SIBHIALTA

Tá Grúpscéim Uisce Tuath Ó Siosta ag lorg tairiscintí ar oibreacha sibhialta chun Taiscumar, tigh cóireála agus oibreacha teagmhasacha a thógaint.  

Tá na doiciméid tairisceana ar fáil ó:

    An tOifigeach Ceangail, Oifig Uisce Tuaithe,
    Seirbhísí Uisce, Comhairle Contae Chiarraí,
    Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí
    Teil:  066 7183513

Tá an scéim suite thart ar 18cm siar ó dheas ón Neidín.  Caithfear taiscumar ag a mbeidh acmhainn iompair 35,000 galún, tigh cóireála/díghalraithe mar aon le hoibreacha teagmhasacha a thógaint.   

Ní mór na doiciméid tairisceana agus iad líonta a sheoladh i gclúdach séalaithe
go díreach chuig:

    An tOifigeach Ceangail, Oifig Uisce Tuaithe,
    Seirbhísí Uisce, Comhairle Contae Chiarraí,
    Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí
    Teil:  066 7183513

Caithfidh na tairiscintí a bheith againn roimis 4.00 i.n., Dé Céadaoin, 1 Meán Fómhair, 2010.

Ní mór na focail ‘TAIRISCINTÍ – GSSU TUATH Ó SIOSTA’ a scríobh go soiléir ar an gclúdach lasmuigh.  
Cuimhnigh led thoil nach féidir linn glacadh le tairiscintí a thagann isteach tar éis a ceathair a chlog ar an sprioclá.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image