Foilsiú Fógra Tosaithe Iniúchóireachta

Released: 26 Deireadh Fómhair 2010

Tugtar fógra anseo go mbeidh iniúchóireacht cuntais Chomhairle Contae Chiarraí don mbliain airgeadais dár críoch 31 ú lá de Nollaig 2009, ag tosnú ag Ms. Marita Gonsalves, Iniúchóir Rialtas Áitiúil, ar an 4ú lá de Mí na Samhna 2010.  Éistfidh an Iniúchóir Rialtas Áitiúil le haon chur i gcoinne d'aon ghné sna cuntais luite le linn na h-iniúchóireachta.

 

Ba chóir aon chur i gcoinne molta a dhéanamh i scríbhinn, ag tabhairt sonraí agus cúiseanna a bhfuiltear á dhéanamh, go dtí Ms. Marita Gonsalves, ag Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí, taobh istigh de 10 lá de thosnú na hiniúchóireachta.  Beidh na cuntais oscailte d'éinne lena scrúdú, ar feadh seacht lá sula dtosaíonn an iniúchóireacht, le linn uaireanta oifige.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image