Fógra na nAthruithe Glactha Chuig Plean Forbarth Contae Chiarraí 2009-2015

Released: 14 Eanáir 2011

FÓGRA POIBLÍ

 

ACHTANNA UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000 – 2010

 

FÓGRA NA nATHRUITHE GLACTHA CHUIG PLEAN

FORBARTHA CONTAE CHIARRAÍ 2009-2015

 

 

Tugtar fógra le seo de na hAthruithe seo a leanas chuig Plean Forbartha Contae Chiarraí

2009-2015 a ghlac an Chomhairle leo i rith na bliana 2009-2010.

 

ATHRÚ                                                                                                            DÁTA GLACTHA

 

Athrú Uimh. 1:

Ceantar Feidhme Oileán Ciarraí curtha san áireamh                                          21ú Nollaig 2009

Plean Ceantair Áitiúil

 

Athrú Uimh. 2:

Ceantar Feidhme Neidín curtha san áireamh                                                     19ú Aibreán 2010

Plean Ceantair Áitiúil

 

Athrú Uimh. 3:

Ceantar Feidhme Chill Orglan            curtha san áireamh                                       19ú Iúil 2010  

Plean Ceantair Áitiúil

 

Athrú Uimh. 4:

Chun leasú a dhéanamh ar chriosú na dtailte ag Cill Fhiacaile/                            20ú Nollaig 2010

an gCoimín Thuaidh, Ard Fhearta (ó Thuath Ghinearálta

go Spás Oscailte Gníomhach).

 

 

Tá cóip de Phlean Forbartha Contae Chiarraí 2009-2015, mar atá athraithe, ar

fáil le haghaidh iniúchadh i Seomra 13, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae

Chiarraí, Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí, Co. Chiarraí.

 

 

 

Síniú:

Mícheál Mac Mathúna

Stiúrthóir Pleanála agus Forbartha Inbhuanaithe 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image