2011 Dréacht Fodhlithe do rialú na gCuanta Sceidealaithe i gCo. Chiarraí

Released: 21 Iúil 2011

Tugtar fógra leis seo go bhfuil Comhairle Contae Chiarraí, i bhfeidhmiú a gcumhachta de réir Cuid 19 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, leasaithe agus feidhmithe ag Alt 89 d’Acht na gCuanta 1996 agus de bhua Alt 13 agus Sceideal a Sé d’Acht na gCuanta, mar atá leasaithe, agus faoi Alt 6 (1) don Acht Muir- Shábháilteachta 2005, tá sé i gceist fodhlíthe a dhéanamh do rialú na gCuanta Sceidealaithe i gContae Chiarraí.

Tá cóip de na Dréacht Fodhlithe ar fáil le scrúdú i rith gnáth amanna oifige ón Déardaoin, 21 Iúil 2011 go dtí Luain an 22 Lúnasa 2011 ag na hionaid seo a leanas:

  • Roinn na mBóithre, Iompair & Sábháilteachta. Seomra 115, Comhairle Contae Chiarraí, Rath Teas, Trá Lí, Co. Chiarraí.
  • Oifig Ceantair Lios Tuathail, Bóthar an Droichid, Lios Tuathail. Co. Chiarraí
  • Oifig Ceantair an Daingin, Tigh Fearann na Cille, An Daingean, Co. Chiarraí.
  • Oifig Ceantair Chathair Saidhbhín, Tigh na Cúirte, Cathair Saidhbhín, Co. Chiarraí.
  • Oifig Ceantair an Neidín, An Leabharlann, An Neidín, Co. Chiarraí.
  • Oifig Ceantair Chill Orglan, Ionad An Leabharlann, Cill Orglan, Co. Chiarraí

 

Agus ar an suíomh idirlín www.kerrycoco.ie

Déanfaidh Comhairle Contae Chiarraí aon aighneacht i leith na moltaí seo a seolfar chucu i scríbhinn ag aon duine roimh an Céadaoin, 31 Lúnasa 2011 a phlé. Ba cheart aon aighneachtaí a sheoladh i scríbhinn go dtí an Oifigeach Riaracháin, Roinn na mBóithre, Iompair, & Sábháilteachta, Seomra 115, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí, Co. Chiarraí.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image