Comhairliúchán Phoiblí - Bailte Fearainn An Ré

Released: 04 Lúnasa 2011

AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000-2010
NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2001-2010

COMHAIRLIÚCHÁN PHOIBLÍ
Fógra Poiblí de réir Cuid XI den Acht Um Pleanáil agus Forbairt 2000 mar atá luaite i gCuid 8 de na Rialacháin Um Pleanáil agus Forbairt 2001 agus in Airteagail 17 go 19 de na Rialacháin Um Pleanáil agus Forbairt, 2006

De réir na n-éilimh luaite thuas, tugtar fógra anseo go bhfuil beartaithe ag Comhairle Contae Chiarraí an fhorbairt thíos a dhéanamh:

(i)   Suíomh/Baile fearainn nó seoladh poist don bhforbairt atá molta:
Bailte Fearainn An Ré; Mainistir Ó dTorna, Co. Chiarraí agus Cnoc na hAidhle, Cluain na Fionnaíle agus Gort Cloiche; Cill Flainn, Co. Chiarraí.

(ii) Sonraí faoin bhforbairt atá molta:
2.5km den N69, Bóthar Náisiúnta Dara Grád a ath-líniú idir An Ré agus An Tulaigh.

(iii) Is féidir na pleananna agus na sonraí don fhorbairt atá molta a iniúchadh, nó a cheannach ar tháille nach bhfuil níos mó ná cóip a dhéanamh, i rith gnáth amanna  oscailte oifige ó Chéadaoin an 3 Lúnasa, 2011 go Déardaoin 15 Meán Fómhair, 2011 sna háiteanna seo leanas:

•    Comhairle Contae Chiarraí, Roinn na mBóithre, Iompair agus Sábháilteachta, Seomra 115, Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí, Co. Chiarraí.
•    Oifig Deartha Bóithre Náisiúnta Chiarraí, Comhairle Contae Chiarraí, Ionad Gnó an Oileáin, Oileán Ciarraí, Contae Chiarraí.
Beidh comhairleoir ar fáil, chun na pleananna agus na sonraí a mhíniú, ach coinne a dhéanamh - glaoigh ar (066) 7142444.

Is féidir Aighneachtaí nó Moltaí a dhéanamh maidir leis an bhforbairt a bhaineann le:
1.    forbairt inbhuanaithe agus pleanáil cheart an cheantair ina mbeidh an fhorbairt lonnaithe,
agus sin a sheoladh i scríbhinn chuig:

                Oifigeach Riaracháin,
                Oifig Deartha Bóithre Náisiúnta Chiarraí,                                                  
                Comhairle Contae Chiarraí,                                
Ionad Gnó an Oileáin,
                Oileán Ciarraí,
                Contae Chiarraí

Caithfear é a bheith faighte roimh: 5.00 i.n. ar an Aoine 30 Meán Fómhair, 2011.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image