Fógra d'úinéirí agus áititheoirí talún - Crainn, Díoga,Fálta le hais an Bhóthair

Released: 08 Meán Fómhair 2011

Tabhair faoi deara, de réir téarmaí an Acht Bóithre, 1993, go bhfuil oibleagáid ar úinéirí agus áititheoirí talún gach cúram réasúnta a thógáil chun a chinntiú nach bhfuil nó nach bhféadfadh crainn, díoga, fálta agus fásra eile atá ag fás ar a dtalamh a bheith ina ndainséar do dhaoine atá ag úsáid nó ag obair ar bhóthar poiblí.

Luífidh dliteanas do dhamáiste nó gortú a eascraíonn ó na contúirtí seo leis an úinéir/áititheoir talún.

Samplaí do chontúirtí ná crainn mharbha nó atá ag fáil bháis, díoga nó fálta atá ag cuir as do thrácht, ag cur bac chosáin coisí, sa mbealach ar chomharthaí bóthair nó ag cuir as don radharc ar an mbóthar chun cinn.

Tá sé de riachtanas ort a leithéidí de chrainn, díoga agus fálta a leagan, a ghearradh, a lomadh agus a bhearradh.

Chomh fada agus is féidir ba cheart gníomhaíochtaí gearradh fálta a dhéanamh taobh amuigh den tréimhse neadú chriticiúil ón 1ú Márta go 31ú Lúnasa.

Ba cheart comharthaíocht cuí a chuir ar fail.

Cuirtear a ndualgas faoin Acht Bóithre, 1993 i gcuimhne d’Úinéirí/Áititheoirí Talún freisin, i leith éascaíocht a dhéanamh do dhraenáil uisce ó bhóithre poiblí agus cosc a chuir ar uisce, cré nó ábhar eile sreabhadh nó titim ar bhóthar poiblí go háirithe ag an mbealach isteach chuig páirceanna agus clóis feirme.

Is coir in eochair dlí é loiceadh ar na hoibleagáidí seo.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image