Comhairliúchán Phoiblí - Baile an Fheirtéaraigh

Released: 03 Samhain 2011

AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000-2010 NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2001-2010

COMHAIRLIÚCHÁN PHOIBLÍ

Fógra Poiblí de réir éilimh Cuid XI, An tAcht Um Pleanáil agus Forbairt 2000 mar atá luaite i gCuid 8, Na Rialacháin Um Pleanáil agus Forbairt 2001 agus in Airteagail 17 go 19, Na Rialacháin Um Pleanáil agus Forbairt, 2006

De réir na héilimh luaite thuas, tugtar fógra anseo go bhfuil beartaithe ag Comhairle Contae Chiarraí i bpáirt le Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo. an fhorbairt mar ata leagtha amach thíos a dhéanamh:

 

(i)  Suíomh/Baile fearainn nó seoladh poist don bhforbairt atá molta:

Bailte Fearainn: Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí.

 

(ii) Sonraí faoin bhforbairt atá molta:

Bóthar a thógaint isteach ar thailte Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo. agus Chomhairle Contae Chiarraí ag Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí.

 

(iii) Is féidir na pleananna sonraí na forbartha molta a iniúchadh, nó a cheannach ar tháille nach bhfuil níos mó ná cóip a dhéanamh, i rith gnáth-amannta oscailte oifige ó Chéadaoin an 26ú Deireadh Fómhair 2011 go Déardaoin an 8ú Nollaig 2011 sna hionad seo leanas:

 

Comhairle Contae Chiarraí, An Roinn Tithíochta, Áras an Chontae, An Ráth Teas, Trá Lí, Co. Chiarraí. Comhairle Contae Chiarraí, Oifig Ceantair an Daingin, Tigh Fearann na Cille, Sráid na nGabhar, An Daingean, Co. Chiarraí.

Beidh comhairleoir ar fáil, chun na pleananna agus na sonraí a mhíniú, ach coinne a dhéanamh.

 

Is féidir Aighneachtaí nó Moltaí maidir leis an bhforbairt a bhaineann le:

1.     forbairt inbhuanaithe agus pleanáil cheart an cheantair ina mbeidh an fhorbairt lonnaithe,

2.     na héifeachtaí is dóchúla ar an dtimpeallacht ag an bhforbairt atá molta, agus

a sheoladh i scríbhinn chuig:

 

                Ailtire Tithíochta,

                Roinn Tithíochta,                                                 

                Comhairle Contae Chiarraí,                               

                Áras an Chontae,

                An Ráth Teas,

                Trá Lí

                Contae Chiarraí

 

Caithfear é a bheith faighte roimh: 4.00 i.n. Dé hAoine an 23ú Nollaig, 2011.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image