Tús Iniúchóireacht a Fhógairt

Released: 19 Aibreán 2012

Comhairle Contae Chiarraí - Coimisinéirí Cuain Thrá Lí agus na Fianaite

(Aistrithe go Comhairle Contae Chiarraí faoi  IR uimhir 503/2011 ‘Acht Cuanta’, Órdú Aistrithe do Choimisinéirí Cuain agus Cé Thrá Lí agus na Fianaite 2011)

 

Tugtar fógra anseo go gcuirfidh Tomás Ó Ceallacháin, Iniúchóir Rialtais Áitiúil, tús ar an 2a lá Bealtaine 2012 le cuntais Choimisinéirí Cuain Thrá Lí agus na Fianaite a iniúchadh (aistrithe go Comhairle Contae Chiarraí faoi  IR uimhir 503/2011 ‘Acht Cuanta’, Órdú Aistrithe do Choimisinéirí Cuain agus Cé Thrá Lí agus na Fianaite 2011) don tréimhse ón 1d Eanáir 2008 go ‘n 30ú Meán Fómhair 2011.

Éistfidh an Iniúchóir Rialtais Áitiúil le haon chur i gcoinne d'aon ghné sna cuntais luite le linn na h-iniúchóireachta.

 

 

Ba chóir aon chur i gcoinne molta a dhéanamh i scríbhinn, ag tabhairt sonraí agus cúiseanna a bhfuiltear á dhéanamh, go dtí Tomás Ó Ceallacháin, ag Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí, taobh istigh de deich lá ó thús na h-iniúchóireachta.

Beidh na cuntais oscailte le linn uaireanta oifige d'éinne lena scrúdú, ar feadh seacht lá sula dtosaíonn an iniúchóireacht.

 

 

Arna dhátú an 18ú lá d’Aibreán 2012.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image