Fógra Maidir le dréacht bhuiséad Údaráis Áitiúil 2015

Released: 13 Samhain 2014

Tugtar fógra anseo go bhfuil Dréacht Bhuiséad Chomhairle Chontae Chiarraí don mbliain airgeadais dár críoch 31 Nollaig 2015 ullmhaithe agus go ndéanfaidh an Comhairle é a mheas ag Cruinniú Buiséad, 17 Samhain 2014, ag 10.45 r.n. in Áras an Chontae, Trá Lí.  Tá cóipeanna den Dréacht Bhuiséad le fáil in oifigí na Comhairle in Áras an Chontae, Trá Lí.  Is féidir le haon duine ón bpobal é a scrúdú saor in aisce, ag aon am le linn uaireanta gnó na n-oifigí.  Is féidir cóip den Dréacht Bhuiséad a chur ar fáil d'éinne a dhéanann iarratas ar chostas €5.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image