Dréachtchlár na dtoghthóirí

Released: 13 Samhain 2014

Tugtar fógra anseo go bhfuil Dréachtchlár na dToghthóirí Dála, Tionól na hEorpa, Toghthóirí Uachtaránachta, Reifrinn agus Rialtas Áitiúil do Chontae Chiarraí don mbliain 2015/2016 foilsithe agus ar fáil lena scrúdú ag Seomra 221, Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí ó Luan go hAoine 9.00rn - 5.00in.

Is féidir an píosa den nDréachtchlár a bhaineann leis an gCeantar Vótála go háitiúil a scrúdú in Oifigí Poist, Stáisiún Gardaí, Leabharlanna, Tithe Cúirte, Oifigí na gCeantar Bardasach agus na Comhairle go háitiúil.

Moltar don bpobal Dréachtchlár na dToghthóirí a scrúdú  ag na láithreacha thuasluaite nó ar www.checktheregister.ie agus mura bhfuil d’ainm air, nó má tá sé mí cheart, ba chóir scríobh go dtí Roinn na Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Contae Chiarraí, Seomra 221, Áras an Chontae, Trá Lí, nó ar r-phost go register@kerrycoco.ie roimh 25ú Samhain 2014, an dáta deiridh a glacfar le comhfhreagras.

Tabhair fé ndeara go bhfuil Vóta Poist ar fáil do chatagóirí speisialta toghthóirí.

Comhairlítear do dhaoine teagmháil a dhéanamh le Roinn na Seirbhísí Corparáideacha chun eolas breise a fháil.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image