Scéim Cúnaimh Caipitil ‘Gairm ar Mholtaí’

Released: 02 Aibreán 2015

Soláthar cóiríochta ó chomhlachtaí ceadaithe do dhaoine le riachtanais tithíochta i gcatagóirí sonracha.

Tugtar cuireadh do chomhlachtaí tithíochta ceadaithe moltaí a chur isteach maidir le tithíocht a chur ar fáil chun freastal ar na riachtanais chóiríochta atá ag daoine breacaosta, daoine gan dídean agus daoine atá faoi mhíchumas, ag tabhairt aird ar leith ar dhaoine atá faoi mhíchumas sláinte meabhrach agus faoi mhíchumas intleachta nó fisiciúil/céadfach. D’fhéadfadh moltaí do thionscadail tógála agus/nó fála faoin Scéim Cúnaimh Caipitil a bheith i gceist. Tabharfar tús áite do thionscadail bheaga de 10-16 áitreabh cónaithe. Comhlachtaí tithíochta ceadaithe atá cláraithe don Chód Deonach Rialála amháin a bheidh i dteideal maoiniú a fháil faoin ngairm ar mholtaí don Scéim seo. Ba cheart do chomhlachtaí tithíochta ceadaithe mionsonraí na gcostas lena ndéantar suas an cíos ríofa i gcomhréir le forálacha Cuid 9.6 de Mheamram VHU 2/02 a chur faoi bhráid mar chuid dá n-aighneacht.

Ba cheart moltaí mionsonraithe a chur go dtí an An Scéim Cúnaimh Caipitil, An Roinn Tithíochta, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí, tráth nach déanaí ná 17 Aibreán, 2015.

Tá breis eolais faoin ngairm ar mholtaí seo ar fáil ó Roinn Tithíochta na Comhairle ag 066 7183552.       

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image