Tosnú Iniúchta á Fhógairt

Released: 28 Aibreán 2015

Tugtar fógra anseo go dtosnóidh Tomás Ó Ceallacháin, Iniúchóir Rialtas Áitiúil, ar an 8ú lá Bealtaine 2015 ag déanamh iniúchta ar chuntais an rialtais áitiúil thuas luaite don mbliain airgeadais dár críoch 31ú lá Nollaig 2014.   De réir Airteagal 17 de Rialacháin an Rialtais Áitiúil (Cur Chuige Iniúchta agus Airgeadais) 2014  éisteoidh an Iniúchóir Rialtas Áitiúil le haon ábhar, nó cur i gcoinne ar ábhair, sna cuntais cuí le linn an iniúchta.

Ba chóir aon chur i gcoinne a dhéanamh i scríbhinn, ag tabhairt sonraí agus cúiseanna a bhfuiltear á dhéanamh, go dtí an Iniúchóir Rialtais Áitiúil thuas sa Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Seomra 1.38, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1 laistigh de deich lá ó thús na h-iniúchta.  Beidh an ráiteas airgeadais bliantúil ar fáil d'éinne le scrúdú le linn uaireanta oifige, ar feadh tréimhse seacht lá sula dtosaíonn an iniúchadh.

Arna dhathú an 29ú lá Aibreán 2015

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image