Fógra fé Leabhair Rátaí na Comhairle a bheith ar fáil le hIniúchadh.

Released: 12 Feabhra 2016

Fógraitear leis seo go bhfuil Comhairle Contae Chiarraí ar tí an Ráta Bhliantúil ar Shealúchas inrátaithe a dhéanamh i gceantar rátaithe na Comhairle.

Is é an Luach Inrátaithe Bhliantúil don bhliain dár críoch 31 Nollaig 2016, ná €79.25.

Tugtar fógra leis seo de réir mír 29 d’Acht Leasúcháin Áitiúil 2014, go bhfuil Coigeartaithe na Bonnbhliana (BYA) le cur i bhfeidhm ar an mbliain airgeadais áitiúil dár chríoch 31ú Nollaig, 2016, mar leanas.

Tá an Coigeartú na Bonnbhliana I gcolún 2 den d’Tábla thíos, atá bunaithe ar an Ráta Bliantúil luachála mar a ghlac an Chomhairle leis ag an gcrinniú reachtúil Buiséid ar an 9ú Samhain, 2015, le cur i bhfeidhm mar lascaine nó mar thobhach ar Sonraisc Rátaí eisithe d-íocóiri Ratai sa cheantar sonraithe a gcolún 1 den dtáble thíos.

 

Coigeartaithe na Bonnbhliana

Colún 1

Colún 2

Iar Cheantar Rátala Chomhairle Contae Chiarraí

  0.94

Iar Cheantar Rátala Trá Lí

  0.56

Iar Cheantar Rátala Bhaile Cill Áirne

-  7.61

Iar Cheantar Rátala Bhaile Lios Tuathail

-  1.87

 

Tá an Leabhar Rátaí ar fáil le hiniúchadh ar aon Íocóir Rátaí san Roinn Ioncaim, Halla Cuimneacháin Uí Ághais, Sráid Denní, Trá Lí,  agus beidh sé ann lena iniúchadh idir 10.00 r.n. agus 4.00 i.n (Luan go hAoine) le linn na  14 lá romhainn, ón dáta seo, gan Saoire Poiblí san áireamh.

 Dáta 10 lá de Feabhra, 2016.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image