FÓGRA RÁTA A BHEITH DÉANTA

Released: 11 Márta 2016

LEIS SEO FÓGRAÍTEAR gur ghlac Comhairle Contae Chiarraí mar is cóir leis an Ráta Bliantúil ar mhaoin inrátaithe i limistéar rátála Chomhairle Contae Chiarraí. 

Is é €79.25 an Ráta Bliantúil Luachála do Ghnáthchaiteachas Chomhairle Contae Chiarraí don bhliain sheirbhíse dar gcríoch 31 Nollaig, 2016.

Is féidir le héinne an Leabhar Rátaí a iniúchadh dá bhrí sin, ag An Roinn Ioncaim, Comhairle Contae Chiarrai,  Halla Cuimneacháin Uí Ághais, Sráid Denny, Trá Lí, le linn uaireanta oifige.  Beidh an ráta luaite le híoc ó dháta foilsithe an fhógra seo agus ina dhiaidh sin. 

Faoi Roinn 7(1) de Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais), 1978, is féidir le héinne atá míshásta de bharr teip údarás rátaithe liúntas a thabhairt do/dí faoin Acht, nó go gcreideann sé/sí  go bhfuil siad i dteideal liúntas eile seachas sin dáilte orthu,  iarratas a dhéanamh i scríbhínn ar an údarás rátaithe, taobh istigh de dhá mhí de dháta Déanta an Ráta, an liúntas cuí a cheadú. 

Sa chás ná claoítear leis an iarratas, taobh istigh de 28 lá, is féidir leis an duine taobh istigh de cheithre mhí de dháta Déanta an Ráta, iarratas a dhéanamh ar an gCúirt Dúiche go ndéanfaí an ráta cuí.  Deineadh an Ráta thuas ar an 2ú Márta 2016.  Ní mór aon iarratas ina leith, faoi Roinn 7(1) de Acht Rialtas Áitiúil (Forálacha Airgeadais) 1978, a bheith déanta go dtí Comhairle Contae Chiarraí faoi 3 Bealtaine, 2016.  Ní mór aon iarratas go dtí an Chúirt Dúiche faoi na forálacha céanna a bheith déanta faoi 4 Íúil, 2016.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image