Clár Toghthóirí 2012/2013

Released: 16 Feabhra 2012

Tugtar fógra anseo go bhfuil Clár Toghthóirí do Chontae Chiarraí don mbliain 2012/2013 do na toghcháin don Dáil, Rialtas Áitiúil, Uachtarántacht, do Thionól na hEorpa agus Reifrinn foilsithe agus ar fáil lena iniúchadh ag Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí le linn uaireanta oscailte oifige.

Is féidir cuid den gClár maidir le na Ceantair Vótála a iniúchadh ag Oifigí Poist, Stáisiúin Ghardaí, Leabharlanna, Tithe Cúirte, Comhairlí Baile agus Oifigí Ceantair na Comhairle Contae.

Mura bhfuil tú ar Chlár Thoghthóirí 2012/2013 is féidir vótáil fós ar iarratas ach tú a bheith san áireamh ar Fhorlíonadh an Chláir.

Lena bheith san áireamh ar an bhForlíonadh, ní mór duit:

(a)   a bheith ocht mbliana déag d’aois.

(b)  a bheith id’ chónaí ag an seoladh inar mian leat clárú.

(c)  gan a bheith cláraithe cheana féin mar thoghthóir (ach amháin i gcás athrú seoladh)*.

*     Má tá tú ar Chlár na dToghthóirí agus tá do sheoladh athraithe laistigh de dháilcheantar (ceantar toghchánaíochta áitiúil éagsúil) nó ó dháilcheantar amháin go dáilcheantar eile, is féidir iarratas a dhéanamh clárú ar an bhForlíonadh. Tá foirm bhándearg (RFA3) ar fáil ón údarás áitiúil chuige seo.

Is féidir iarratas a dhéanamh clárú ar an bhForlíonadh tríd an Fhoirm Glas (RFA2) a líonadh agus a chur go dtí an tÚdarás Cláraithe thíos. Tá na foirmeacha ar fáil sna háiteanna céanna leis an gClár. 

Gnóthaí Corparáideacha, Rannóg Toghchórais, Seomra 221, Áras an Chontae, Trá Lí.  Fón-1800 245380 / 066 7183531.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image