“Abair do chuid maidir leis an bhForbairt a dhéanfar ar do cheantar!”

Released: 26 Iúil 2012

AN tACHT UM PLEANÁIL & FORBAIRT, 2000 (mar a leasaíodh)

 

Plean Ceantair Áitiúil Molta do Cheantar Feidhme Lios Tuathail

Tá Comhairle Contae Chiarraí ag moladh Dréachtphlean Ceantair Áitiúil do Cheantar Feidhme  Lios Tuathail a ullmhú a áiríonn na lonnaíochtaí (agus na ceantair tuaithe máguaird) liostáilte thíos:

Lios Tuathail (Purláin) Béal Atha Longfoirt          An Baile Dubh        Dubháth         Cnoc an Lúir       Fionnúig       Lios Eiltín          Maigh Mheán        Tairbeart

 

Plean Ceantair Áitiúil Molta do Cheantar Feidhme Baile an Bhuinneánaigh

Tá Comhairle Contae Chiarraí ag moladh Dréachtphlean Ceantair Áitiúil do Cheantar Feidhme Baile an Bhuinneánaigh a ullmhú a áiríonn na lonnaíochtaí (agus na ceantair tuaithe máguaird) liostáilte thíos:

Baile an Bhuinneánaigh               Eas Daoi

 Soláthróidh an plean ceantair aitiúil creatlach d’fhorbairt na dtailte laistigh don phlean thar na blianta beaga atá romhainn amach.Tá léarscáil don cheantar molta ar fáil le hiniúchadh ag an Ionad Seirbhísí Ceantair,  Lios Tuathail.“Abair do chuid maidir leis an bhForbairt a dhéanfar ar do cheantar!”

 

Fáiltíonn Comhairle Contae Chiarraí, Aonad Pleanála Ar Aghaidh roimh aon bhreithniúcháin nó aighneachtaí ó bhaill an phobail, páistí agus / nó grúpaí páistí a ionadaíonn agus aon grúpa leas sara réitíonn siad an dréachtphlean.  Is cóir gach aighneacht a chur i scríbhinn agus a sheoladh isteach go Noell Ní Chonchúir, Pleanáil Ar Aghaidh, An Rannóg Pleanála, Áras an Chontae, Trá Lí agus “Aighneacht - Dréachtphlean Ceantair Áitiúil do Cheantar Feidhme Lios Tuathail nó Baile Bhuinneánaigh” breactha uirthi agus í a bheith faighte roimh 5.00 i.n. ar an Déardaoin, 30ú  Lúnasa 2012

Nuair a ghlacfar leis an bPlean, gabhfaidh sé ionad an Phlean Cheantair Áitiúil atá ann le haghaidh na lonnaíochtaí seo.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image