Cearta Slí Poiblí a Mhúchadh - Cearta Slí Poiblí a Mhúchadh

Released: 12 Meán Fómhair 2012

Cearta Slí Poiblí a Mhúchadh

Alt 73 den Acht Bóithre 1993

N86 Abha an Scáil go Gort na Breagóige

Scéim Feabhsúcháin Bóthair

Tabhair faoi deara, maidir leis an  N86 Abha an Scáil go nGort na Breagóige Scéim Feabhsúcháin Bóthair, tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Chiarraí, mar Órdú, Cearta Slí Poiblí a mhúchadh mar atá léirithe sa Sceideal leis seo agus marcáilte ar Léarscáíl A.

Is féidir an léarscáil a iniúchadh ag:

Roinn na mBóithre, Iompar agus Sábháilteachta, Seomra 115, Comhairle Contae Chiarraí, Aras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí;Oifig Dearadh Bóithre Náisiúnta Chiarraí, Comhairle Contae Chiarraí, Ionad an Oileáin, Oileán Chiarraí, Co. Chiarraí;Comhairle Contae Chiarraí, Oifig Ceantair An Daingean, Tigh Fearann na Cille, Sráid na nGabhar, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí,

le linn laethanta oibre idir 9.30am go 1pm agus 2pm go 4.30pm idir an Déardaoin 6 Meán Fómhair 2012 agus an Luain 8 Deireadh Fómhair 2012, an dá dáta san aireamh.

Is féidir Aighneachtaí nó Moltaí maidir leis an t-ábhar a sheoladh i scríbhinn chuig Comhairle Contae Chiarraí ag an seoladh:

Mr. Dara Walsh, Oifig Dearadh Bóithre Náisiúnta Chiarraí, Comhairle Contae Chiarraí, Ionad an Oileáin, Oileán Chiarraí, Co Chiarraí, agus caithfear é a bheith faighte roimh 5pm ar an Máirt 23 Deireadh Fómhair 2012.

Is féidir le aon duine, a dhéanamh aighneachtaí nó moltaí, iarratas a dhéanamh i scríbhinn chun an cás a sonrú in éisteacht béil ata stiúrtha le duine ceaptha le Comhairle Contae Chiarraí.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image