Fógra Maidir le Dréacht Bhuiséad Údaráis Áitiúil 2013

Released: 07 Nollaig 2012

Tugtar fógra anseo go bhfuil Dréacht Bhuiséad Chomhairle Chontae Chiarraí don mbliain airgeadais dár críoch 31 Nollaig 2013 ullmhaithe agus go ndéanfaidh an Comhairle é a mheas ag Cruinniú Buiséad, 17 Nollaig 2012, ag 10.30 r.n. in Áras an Chontae, Trá Lí.  Tá cóipeanna den Dréacht Bhuiséad le fáil in oifigí na Comhairle in Áras an Chontae, Trá Lí.  Is féidir le haon duine ón bpobal é a scrúdú saor in aisce, ag aon am le linn uaireanta gnó na n-oifigí.  Is féidir cóip den Dréacht Bhuiséad a chur ar fáil d'éinne a dhéanann iarratas ar chostas €5.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image