Fógra fé Leabhair Rátaí na Comhairle a bheith ar fáil le hIniúchadh.

Released: 13 Feabhra 2013

Fógraitear leis seo go bhfuil Comhairle Contae Chiarraí ar tí an Ráta Bhliantúil ar Shealúchas inrátaithe a dhéanamh i gceantar rátaithe na Comhairle.

Is é an Luach Inrátaithe Bhliantúil don bhliain dár críoch 31 Nollaig 2013, ná €80.35.

Tá an Leabhar Rátaí ar fáil le hiniúchadh ar aon Íocóir Rátaí san Roinn Ioncaim, Halla Cuimneacháin Uí Ághais, Sráid Denní, Trá Lí,  agus beidh sé ann lena iniúchadh idir 10.00 r.n. agus 4.00 i.n (Luan go hAoine) le linn na  14 lá romhainn, ón dáta seo, gan Saoire Poiblí san áireamh.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image