Dréachtchlár na dToghthóirí

Released: 08 Samhain 2013

COMHAIRLE  CONTAE  CHIARRAÍ

DRÉACHTCHLÁR  NA  DTOGHTHÓIRÍ


Tugtar fógra anseo go bhfuil Dréachtchlár na dToghthóirí Dála, Tionól na hEorpa, Toghthóirí Uachtárántachta, Reifrinn agus Rialtas Áitiúil do Chontae Chiarraí don bhliain 2014/2015 foilsithe agus ar fáil lena scrúdú ag Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí ó Luan go hAoine 9.00rn - 5.00in.

Is féidir páirt de na dréachtchlár i leith Ceantair Vótaíochta ina dtimpeallacht a scrúdú in Oifigí Poist, Stáisiún Gardaí, Leabharlanna, Tithe Cúirte, Oifigí Comhairlí Baile agus Oifigí Comhairle Contae.

Moltar don bpobal Dréachtchlár na dToghthóirí a scrúdú  ag na láithreacha thuasluaite nó ar www.checktheregister.ie agus mura bhfuil a n-ainm air, nó má tá sé mí cheart, ba chóir dóibh scríobh go dtí an Roinn Seirbhísí Corparáideach, Comhairle Contae Chiarraí, Seomra 221, Áras an Chontae, Trá Lí, nó r-phost register@kerrycoco.ie roimh 25 Samhain 2013, an dáta deiridh a glacfar le comhfhreagras.

Tabhair fé ndeara go bhfuil Vóta Poist ar fáil do chatagóirí speisialta toghthóirí.

Comhairlítear do dhaoine teagmháil a dhéanamh le Roinn Seirbhísí Corparáideacha chun eolas breise a fháil.

 

 

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image