Bearta Moillithe Tráchta - N71 Bóthar Mhucrois, Cill Áirne, Co. Chiarraí

Released: 02 Iúil 2014

 

COMHAIRLE  CONTAE  CHIARRAÍ

AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000 (leasaithe) /NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2001/NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2006

AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 1994 (Alt 38)/AN tACHT UM RIALÁIL IOMPAIR PHOIBLÍ 2009

COMHAIRLIÚCHÁN PHOIBLÍ

 Bearta Moillithe Tráchta - N71 Bóthar Mhucrois, Cill Áirne, Co. Chiarraí /Traffic Calming Measures - N71 Muckross Road, Killarney, Co Kerry

 

Fógra Poiblí de réir éilimh Cuid XI, An tAcht Um Pleanáil agus Forbairt 2000 (leasaithe) mar atá luaite i gcuid 8, Na Rialacháin Um Pleanáil agus Forbairt 2001 agus in Airteagail 17 go 19, Na Rialacháin Um Pleanáil agus Forbairt 2006  Fógra Poiblí de réir Acht Um Thrácht ar Bhóithre 1994 (Alt 38) leasaithe ag an Acht Um Rialáil Iompair Phoiblí 2009 (Alt 46). 

 

De réir na héilimh luaite thuas, tugtar fógra anseo go bhfuil beartaithe ag Comhairle Contae Chiarraí an fhorbairt thíos a dhéanamh:- Public Notice in Compliance with Part XI of the Planning & Development Act, 2000 (as amended) as set down in Part 8 of the Planning and Development Regulations, 2001 and Articles 17 to 19 of the Planning and Development Regulations, 2006 Public Notice in Compliance with the Road Traffic Act 1994 (Section 38) as amended by the Public Transportation Regulation Act, 2009 (Section 46).  Pursuant to the requirements of the above, Notice is hereby given that Kerry County Council proposes to carry out the development, particulars of which are set out hereunder:- 

(i)      Suíomh/Baile fearainn nó seoladh poist don bhforbairt atá molta/                                                                                     

        

 

Suíomh:-                 N71 Muckross Road, Killarney, County Kerry

 

Baile fearainn):        Woodlawn, Poulnamuck, County Kerry

 

(ii)     Sonraí faoin bhforbairt atá molta/            

The proposed works will consist of the following:

Cross sectional change – The width of the carriageway will be reduced to 6.5m and a 3.0m combined footpath / cycleway will be provided either side.The provision of one controlled pedestrian crossing and a number of uncontrolled crossings are key parts of the scheme.LED Public Lighting will be provided along with Urbis type lighting at the pedestrian crossings.Undergrounding of all services.Pavement Overlay with associated surface water drainage modifications as required.All associated ancillary and accommodation works.

 

(iii)

Is féidir na pleananna agus na sonraí don fhorbairt atá molta, a iniúchadh i rith amannta oscailte na hOifigí atá luaite thíos ó Déardaoin, 3 Iúil 2014 go Aoine, 15 Lúnasa 2014:-

 

Comhairle Contae Chiarraí, An Roinn Bóithre, Iompair agus Sábháilteachta,  Seomra 115, Áras an Chontae, an Ráth Teas, Trá Lí, Co. Chiarraí

Comhairle Contae Chiarraí, An Roinn Pleanála, Seomra 13, Áras an Chontae, an Ráth Teas,           Trá Lí, Co. Chiarraí

Comhairle Contae Chiarraí, Oifig Ceantair Chill Airne, Aonad 9, An Bunurlár, Foirgneamh C, Tairseach Chruacha Chill Airne, Bóthar na gCloch, Cill Airne, Co. Chiarraí

Comhairle Contae Chiarraí, Ceantar Bardasach Chill Áirne, Halla an Bhaile, Cill Áirne, Co. Chiarraí

Suíomh idirlín Chomhairle Contae Chiarraí www.kerrycoco.ie

Beidh comhairleoir ar fáil, chun na pleananna agus na sonraí a mhíniú, ach coinne a dhéanamh roimh ré. Is féidir coinne a dhéanamh tré glaoch ar (066) 7183588.

 

 (iv) Is féidir aighneachtaí nó moltaí maidir leis an bhforbairt, a bhaineann le forbairt inbhuanaithe agus pleanáil cheart an cheantair ina mbeidh an fhorbairt lonnaithe, a sheoladh i scríbhinn:

 

Chuig:    Oifigeach Riaracháin,

               Comhairle Contae Chiarraí,

               An Roinn Bóithre, Iompair & Sábháilteachta,

               Seomra 115,  Áras an Chontae, an Ráth Teas,

               Trá Lí, Co. Chiarraí

 

Caithfear é a bheith faighte roimh: 5.00 i.n.  Dé hAoine, 29 Lúnasa 2014.

 

 

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image