An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014

An tAcht Leasúcháin Rialtas Áitiúil 2014

Is mian le Comhairle Contae Chiarraí a chur in iúil go bhfuil Mír 32 do Acht Leasúcháin Rialtas Áitiúil 2014 tagtha i bhfeidhm ar an 1 Iúil 2014.

Tá roinnt athruithe agus dualgais nua ar úinéirí/íocóirí Rátaí maidir le aistriú maoin inráthaithe.

 

Faoi mír 32 don Acht tá -

?  Dualgas ar úinéirí maoine nó a ngníomhaire, an tÚdarás Áitiúil a chur ar an

eolas maidir le aon aistriú do mhaoin inráthaithe agus go bhfuil an té ar a  ndlitear rátaí ag athrú.

?  Caithfidh an té atá ag aistriú an mhaoin, an úinéir nó an áitritheoir, na Rataí ar fad a íoc suas go dtí an dáta aistrithe. Fanfaidh aon Rataí atá dlite agus nach bhfuil íoctha mar fhiacha ar an maoin.

?  Úinéirí nach gcuireann in iúil do Comhairle Contae Chiarraí faoi aon athrú suim taobh istigh do 14 lá ón dáta aistrithe, cuirfear pionós orthu de bharr neamhchomhlíonadh. Is é an pionós atá i gceist ná an méid atá dlite gan íoc. (suas go ús- mhéid 2 bhliain).

Rachaidh aon phionós atá dlite, gan íoc, ag an úinéir ar mhaoin inráthaithe de bharr neamhchomhlíonadh mar fhiacha ar an maoin.

Is féidir a thuilleadh eolais agus foirm fógartha a íoslódáil ó suíomh idirlín Comhairle Contae Chiarraí ( www.kerrycoco.ie )

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Roinn na Rátaí, Comhairle Contae. Chiarraí, Halla Cuimhneacháin an Ághasaigh, Sráid. Denny, Trá Lí, nó más mian is féidir ríomh phost a sheoladh go revenue@kerrycoco.ie.

Is féidir téacs iomlán an Acht Leasaithe Rialtas Áitiúil 2014,  a fháil ag www.oireachtas.ie       

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

Foirm
(Size: 50 KB)

Eolais
(Size: 21 KB)

Iarratas ar Aisíoc Rátaí
(Size: 15 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie