Bóithre á ndúnadh go Sealadach - Railí Chiarraí 2011

Released: 21 Márta 2011

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ

BÓITHRE Á nDÚNADH GO SEALADACH

ALT 75 D’ACHT NA mBÓITHRE 1993

Railí Chiarraí 2011


 

Tugtar fógra leis seo de bhun Rialacháin Dúnadh Bóithre go Sealadach, Mír 75 d’Acht na mBóithre 1993 agus Rialacháin Dúnadh Bóithre go Sealadach 1994, tá Comhairle Contae Chiarraí ag moladh go ndúnfaí na bóithre thíos luaithe do thrácht d’fhonn éascú a dhéanamh ar Cúrsa Railí Chiarraí 2011.

 

 

 STAID 1,4 & 7: Caisleán na Min Airde


 

(Amanna Dúnta na mBóithre ó 08:45 go 17:10)


 

 

Bóithre Dúnta: R-561, L-12133, L-8065, L-8066, L-12131, L-8058, L-8057 and L-12104 


 

 

Ag tosnú ag Ard Rua, trí Inse Thiar, ar dheis ag Crosaire Aill Rua trí Breac-Chluain, Gort na nUrán go Crosaire Inse Thiar trí Bhaile an Tearmainn, Ard Draoigheanáin go Crosaire Theas Ard Draoigheanáin, na Goirtíní (T.C. Ballinisher) trí na Goirtíní (T.C. Baile na Cúirte), Dúire trí na hAcraí (T.C Baile na Cúirte, Caisleán na Min Airde go Min Aird Thoir trí Crosaire Theas na Min Airde, Log na gCapall trí Gort na gCuilleannach agus ag críochnú ag Crosaire Bhaile na Saor.

 

 

 

STAID 2,5 & 8: Bóthar na gCloch


(Amanna Dúnta na mBóithre: ó 09:30 go 18.10)


 

Roads Closed: L-8013, L-12167, L-8012 and L-5016

 

 

Ag tosnú ag Crosaire Stáisiúin Ghleann na nGealt trí Mám na hAltóra, An Chúil trí Chrosaire an Chúil, Coilthín Bhán trí Crosaire Curra, An Bheithíneach (T.C. Cill Gobáin) Mullach Bheithíneach, Achaillí agus ag críochnú ag Crosaire Achaillí.

 

 

STAID 3,6 & 9: Uaigh Scotia


 (Amanna Dúnta na mBóthar: ó 10:00 go 18.30)

(Roads Closing Times: from 10:00 until 18:30)

 

Bóithre Dúnta: L-8005 and L-6516


 

Ag tosnú ag Crosaire na mBuailtíní trí na Buailtíní Thoir trí Crosaire Feárna, Cillín Fionnáin trí Crosaire Leath Fhearann, Leath Fhearann (T.C. Cill Tulach) Gráinseach Uachtarach, An Clochán agus ag críochnú ag Crosaire Thoir an Chlocháin.


 

Beidh Óstán an Carlton, Bóthar Dan Spring a úsáid mar IONAD SEIRBHÍSE agus PARC FERME


 Chomh maith leis san, beidh na bóithre poiblí atá ceangailte leo dúnta ar feadh 200m ó gach gabhal leis na bóithre (bealaí) thuasluaite.

 

Aon duine go bhfuil aon aighneacht acu maidir leis an moladh seo is féidir leo é a sheoladh go dtí an Oifigeach Riaracháin, An Roinn Bóithre agus Iompair, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí, air nó roimh Dé Máirt an 22ú Márta, 2011 ag a 5.00 i.n.

 

 

 

 

 

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image