Bóithre á nDúnadh go sealadach - Sráid an Doirín, Daingean Uí Chúis

Released: 10 Feabhra 2012
COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ

BÓITHRE Á nDÚNADH GO SEALADACH

ALT 75 DEN ACHT BOITHRE 1993


Tugtar fógra leis seo, de réir Mír 75 do Acht na mBóithre 1993, agus rialacháin Dúnadh Bóthar go Sealadach 1994, go bhfuil sé ar intinn ag Comhairle Contae Chiarraí an tsráid seo a leanas a dhúnadh do thrácht:

Sráid na Trá, Daingean Uí Chúis óna gabhal le Bóthar an Iarainn go dtí a ghabhal le Sráid an Doirín, Daingean Uí Chúis, óna 8.00am ar an Luan, 20 Feabhra 2012 go 5.00pm ar an Aoine, 2 Márta 2012, an dá dháta san aireamh.

Is é an chúis ata lena ndúnadh ná : Oibreacha deisiúcháin agus athdhromchlú a dhéanamh ar an mbóthar. Is féidir úsáid a bhaint as Bóthar an Iarainn mar malairt treo agus beidh fógraíocht soiléir dá réir.


Is féidir le éinne go bhfuil agóid acu maidir leis an moladh seo a leithéid a chur in iúil (i scríbhinn) go dtí Oifigeach Feidhmeannach, An Roinn Iompair agus Sábháilteachta, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí roimh a 5.00pm ar an Máirt 7 Feabhra, 2012.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image