Boithre á ndúnadh go Sealadh - Grúpa Chiarraí Rás Mumhan

Released: 16 Márta 2012COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ

BÓITHRE Á nDÚNADH GO SEALADACH

ALT 75 DEN ACHT BOITHRE 1993
Tugtar fógra anseo faoi réir Acht na mBóithre 1993, Alt 75, agus na Rialacha faoi Bóithre a Dhúnadh go Sealadach, 1994, go bhfuil Comhairle Contae Chiarraí ag moladh an bóthar, mar atá liostáilte thíos, a dhúnadh chun cabhrú le heagrú Grúpa Chiarraí Rás Mumhan ar an Satharn, 7 Aibreán 2012.Bóthar na Conarach
Idir an gabhal don R560 agus an R550 ( ar thaobh An Chlocháin do bhóthar na Conarach) agus an gabhal idir an bóthar ón Gróbh, Daingean Uí Chúis agus an R560 ag Baile an Ásaigh,(taobh Daingean Uí Chúis do bhóthar na Conarach)Bóthar Dúnta ó : 2.30p.m. go 5.30p.m.Beidh malairt treo marcála go soiléir agus beidh bealaí rochtain ar fail do sheirbhísí Éigeandála.Ba choir d’aon duine ar mian leo cur in aghaidh an mholadh seo, sin a dhéanamh, i scríbhinn, leis an tOifigeach Riarcháin, An Roinn Bóithre agus Iompair, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí, ní níos déanaí ná 5.00 p.m. ar an Máirt , 20 Márta 2012


                                                                                           

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image