Bóithre á nDúnadh go Sealadach - An L-8015

Released: 30 Márta 2012

COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ
BÓITHRE Á nDÚNADH GO SEALADACH
ALT 75 DEN ACHT BOITHRE 1993

Tugtar fógra leis seo, de réir Mír 75 do Acht na mBóithre 1993, agus rialacháin Dúnadh Bóthar go Sealadach 1994, go bhfuil sé ar intinn ag Comhairle Contae Chiarraí an bóthar seo a leanas a dhúnadh do thrácht:

An L-8015 Ó Crosaire Duílios go Crosaire Skirlough, An Com ó 8.00 r.n. Dé Luain,
16ú Aibreán 2012 go 5.00 i.n. Déardaoin, 19ú Aibreán 2012, an dá lá san aireamh.

Is é an chúis ata lena ndúnadh ná: Oibreacha athdhromchlú a dhéanamh ar an mbóthar.

Moltar do thiománaithe malairt slí a úsáid mas féidir.

Is féidir le éinne go bhfuil agóid acu maidir leis an moladh seo a leithéid a chur in iúil,
i scríbhinn, go dtí Oifigeach Feidhmeannach, An Roinn Bóithre, Iompair agus Sábháilteachta, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí roimh 5.00 i.n. Dé Máirt,
3ú Aibreán, 2012.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image