Dúnadh Bóthar go Sealadach - An L-8036 Sráid Eoin, Daingean Uí Chúis

Released: 24 Aibreán 2013

 

BÓITHRE Á nDÚNADH GO SEALADACH
ALT 75 DEN ACHT BOITHRE 1993

Tugtar fógra leis seo, de réir Mír 75 do Acht na mBóithre 1993, agus rialacháin Dúnadh Bóthar go Sealadach 1994, go bhfuil sé ar intinn ag Comhairle Contae Chiarraí an tsráid seo a leanas a dhúnadh do thrácht:

An L-8036 Sráid Eoin, Daingean Uí Chúis ón a acomhal leis an R560 (Bóthar Nua) go dtí a acomhal leis an bóthar príobháideach go dtí an R560 (Bóthar Nua) ag an  Marglann ó 8.00 a.m. ar an Luan, 13 Bealtaine 2013 go 5.00 p.m. ar an Aoine 31 Bealtaine 2013, an dá dháta san áireamh.

Ta an bóthar a dhúnadh ionas go féidir oibreacha cothabhála agus tarráil a dhéanamh.

Moltar do thiománaithe malairt slí á úsáid más féidir.

Is féidir le éinne go bhfuil agóid acu maidir leis an moladh seo a leithéid a chur in iúil, i scríbhinn, go dtí Oifigeach Feidhmeannach, An Roinn Bóithre, Iompair agus Sábháilteachta, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí roimh 5.00 i.n. Dé Máirt, 30 Aibreán, 2013

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image