Bóithre á ndúnadh go sealadach - Dingle Adventure Race

Released: 16 Bealtaine 2013

 

 COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ

BÓITHRE Á nDÚNADH GO SEALADACH

ALT 75 d'ACHT NA mBÓITHRE 1993

 

Tugtar fógra anseo faoi réir Acht na mBóithre 1993, Alt 75, agus na Rialacha faoi Bóithre a Dhúnadh go Sealadach, 1994, go bhfuil Comhairle Contae Chiarraí ag moladh na bóithre, mar atá liostáilte thíos, a dhúnadh chun cabhrú le heagrú stáid rothaíochta rás‘Dingle Adventure Race’ ar an Sathairn, 8 Meitheamh 2013.

 

Bóthar na Conarach

Ó Crosaire Cill Mhóir viaí Carr Chlós An Chonair agus ag críochnú ag Crosaire an Mhuilinn i nDaingean Uí Chúis.( Bóthar uimh. R560)

 Bóthar Dúnta ó : 9.00 a.m. go 10.15 a.m.

agus

Mám Clasach

Ó Dhún Chaoin (Bóthar uimh. R559 / L5002) go Ard a Bhóthair via Mám Clasach

Bóthar Dúnta ó : 10.30 a.m. go 1.30 p.m.

Beidh malairt treo marcála go soiléir agus beidh bealaí rochtain ar fail do sheirbhísí Éigeandála.

Ba choir d’aon duine ar mian leo cur in aghaidh an mholadh seo, sin a dhéanamh, i scríbhinn, leis an tOifigeach Riarcháin, An Roinn Bóithre agus Iompair, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí, ní níos déanaí ná 5.00 p.m. ar an Máirt, 21 Bealtaine 2013.

 

 

                                                                                                               

 

                                       

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image