Bóithre á ndúnadh go sealadach - Taispeántas Talmhaíochta Chiarraí Thiar

Released: 03 Iúil 2013

 

   

COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ
BÓITHRE Á nDÚNADH GO SEALADACH
ALT 75 d’ACHT NA mBÓITHRE 1993

Taispeántas Talmhaíochta Chiarraí Thiar

Tugtar fógra anseo faoi réir Acht na mBóithre 1993, Alt 75, agus na Rialacha faoi Bóithre a nDúnadh go Sealadach, 1994, go bhfuil Comhairle Contae Chiarraí tar éis cinneadh a dhéanamh faoisimh nua a ceanglaíonn Gort Onóra le Bóthar an Spá, a dhúnadh, i Daingean Uí Chúis, ó 9:00 r.n. go 16:30 i.n. ar an Domhnach 14 Iúil, 2013, chun cabhrú le heagrú Taispeántas Talmhaíochta Chiarraí Thiar.

Beidh malairt treo marcála go soiléir agus beidh bealaí rochtain ar fail do sheirbhísí Éigeandála.

 

Corporate Affairs/Gnóthaí Corparáideacha

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image