Bóithre á nDúnadh go sealadach - Maratón Cnoc Bhréanainn

Released: 20 Meán Fómhair 2013

 

COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ
BÓITHRE Á nDÚNADH GO SEALADACH
ALT 75 d’ACHT NA mBÓITHRE 1993

 

Tugtar fógra anseo faoi réir Acht na mBóithre 1993, Alt 75, agus na Rialacha faoi Bóithre a Dhúnadh go Sealadach, 1994, go bhfuil Comhairle Contae Chiarraí ag moladh an bóthar, mar atá liostáilte thíos, a dhúnadh chun cabhrú le heagrú Maratón Cnoc Bhréanainn ar an Sathairn, 12 Deireadh Fómhair 2013.

Bóthar Dúnta:     Bóthar - An Chonair (Bóthar uimh. R560) idir Crosaire Coum ar thaobh Daingean Uí Chúis agus Crosaire Baile Dhuibh (Gabhal L12112/R560)

(Uaireanta dúnta:     Ó 09.00 go 17.00)

Ba choir d’aon duine ar mian leo cur in aghaidh an mholadh seo sin a dhéanamh leis an t-Oifigeach Riaracháin, An Roinn Iompar, Bóithre agus Sábháilteacht, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí, ní níos déanaí ná 5.00 i.n. ar an Máirt, 24 Meán Fómhair 2013.

 

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image