Bóithre á ndúnadh go sealadach - Féile Bia Daingin

Released: 10 Meán Fómhair 2015

   

COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ

BÓITHRE A nDÚNADH GO SEALADACH

ALT 75 D’ACHT NA mBÓITHRE 1993

 

Tugtar fógra anseo faoi réir Acht na mBóithre 1993, Alt 75, agus na Rialacha faoi Bóithre a Dhúnadh go Sealadach, 1994, go bhfuil Comhairle Contae Chiarraí ag moladh na sráideanna, mar atá liostáilte thíos, a dhúnadh chun cabhrú le heagrú Féile Bia Daingin ó 5.00 i.n. ar an Aoine, 2 Deireadh Fómhair 2015 go 6.00 i.n. ar an Domhnach, 4 Deireadh Fómhair 2015, an dá dháta san áireamh.

Sráideanna: Sr. Ghrae, Sr. na Trá, ó siopa Strand House go siopa Poitigéara Uí Chaoimh, Ionad na bPoll, ó siopa earraí leathair Holden go Abhainn na Dála.

Beidh córas malairt tráchta i bhfeidhm ar na bóithre isteach sa bhaile

Ba choir d’aon duine ar mian leo cur in aghaidh an mholadh seo, sin a dhéanamh, i scríbhinn, leis an tOifigeach Riarcháin, An Roinn Oibríochtaí agus Sábháilteacht, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí, ní níos déanaí ná 5.00 i.n. ar an Máirt, 15 Meán Fómhair 2015.

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image